Cevi, profili, čelici

Asortiman cevi „MIVA KOMERC“ čine cevi različitih preseka (okrugle, pravougaone, četrvrtaste), materijala (aluminijumske, pocinkovane....) i namena, kao i profili (L, T, U), i nosači (UNP, INP). U ponudi imamo i program čelika u različitim kvalitetima koj imaju  veoma široku primenu.

Pocinkovane cevi i trake

Koriste se za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih objekata, stambenih zgrada, u građevinarstvu za izradu elemenata za krovove i fasade, panela za zidove i krovove, u klimatizaciji za ventilacione kanale i klima ure|aje, u automobilskoj industriji, industriji poljoprivrednih mašina, za izradu silosa, raznih delova bele tehnike. Pocinkovane cevi mogu biti sa ravnim krajevima i sa narezanim navojem na krajevima, sa spojnicom.

Prohromske cevi

Prohromske cevi, različitih dimenzija, visokog kvalitet. Najčešću primenu nalaze u građevinarstvu, auto indusrtiji........

Šavne cevi

Hladno oblikovane čelicne ceviokruglog,  kvadratnog i pravougaonog preseka.
Upotrebljavaju se za izradu lakih čeličnih konstrukcija, za ograde, kao i u razne svrhe u građevinarstvu i širokoj individualnoj potrošnji.

Čelične cevi bez šava

Izrađuju se od ugljeničnog (konstrukcionog) ili niskolegiranog čelika. Bešavne čelične konstrukcione cevi imaju široku primenu.

Pljosnati čelik – FLAH

Nalazi široku primenu za izradu različitih delova u mašinogradnji kao i za široku individualnu potrošnju.

Profili

Profili za građevinsku bravariju u svim mogućim oblicima, velike dimenzione preciznosti i sa površinom u dobrom stanju što daje osnovu za nanošenje zaštitnih premaza od korozije.

Čelik

Čelik ima široku primenu za izradu delova u mašinogradnji. Dostupni su kao kvadratni i pravougaoni. Tehnologija izrade:  svetlo vučeni čelik i valjani čelik.

         

MIVA KOMERC

Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom

O nama

MIVA KOMERC je preduzeće za proizvodnju, promet i usluge. Postoji i uspečno posluje od 1993 godine. Locirana je u delu industrijske zone grada Valjeva. Blizina svih važnijih magistralnih saobraćajnica jedandan je veliki potencijal naše kompanije.

MIVA - KOMERC d.o.o.