Limovi

Naš prodajni program obuhvata sledeće vrste limova:

  • hladno valjani limovi
  • toplo valjani limovi
  • pocinkovani limovi
  • aluminijumski limovi
  • prohromski limovi
  • rebrasti toplo valjani limovi
  • Hladno valjani limovi
  • Od niskougljeničnih čelika pogodni su za zavarivanje i nanošenje prevlaka (metalne prevlake, lakiranje). Koriste se u automobilskoj industriji, za proizvodnju bele tehnike, u metalskoj industriji, za proizvodnju ambalaže.
 

 

Toplo valjani limovi

Primenu nalaze u raznim segmentima industrije i gra|evinarstva: u industriji mašina, vozila, konstrukcija, u brodogradnji, proizvodnji industrijske opreme, u metalopreradi.

Pocinkovani limovi

Zbog svoje visoke otpornosti prema koroziji imaju široku primenu u raznim industrijskim granama. Koriste se u građevinarstvu za izradu elemenata za krovove i fasade, panela za zidove i krovove, u klimatizaciji za ventilacione kanale i klima uređaje, u automobilskoj industriji, industriji poljoprivrednih mašina, za izradu silosa, raznih delova bele tehnike.

Aluminijumski limovi

Limovi od aluminijuma ima široku primenu u metaloprerađivačkoj industriji, građevinarstvu, industriji ambalaže.

MIVA KOMERC

Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom

O nama

MIVA KOMERC je preduzeće za proizvodnju, promet i usluge. Postoji i uspečno posluje od 1993 godine. Locirana je u delu industrijske zone grada Valjeva. Blizina svih važnijih magistralnih saobraćajnica jedandan je veliki potencijal naše kompanije.

MIVA - KOMERC d.o.o.